Ny medarbejder

Uddannelse:

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland – UCC, afsluttet i januar 2017.

Behandlingen hos mig foregår i trygge rammer, du skal føle dig inddraget i forløbet om at blive så vidt muligt symptomfri. Jeg sætter god tid af til en samtale om hvad problematikken drejer sig om, og prøver at finde frem til hvilke dagligdagsmønstre, der er med til at bibeholde eller igangsætte symptomerne. Jeg er af den opfattelse, at der som oftest skal justeres på flere parametre; både hverdagsaktiviteter, træning og med supplerende manuel behandling.

Jeg behandler alle typer af bevægeapparats problematikker, jeg er dog særligt habil i behandlingen af nakke-rygproblematikker. Derudover har jeg særligt interesse i arbejdet med neurologiske problematikker; MS, ALS, apopleksi, - og særligt parkinsonsygdom.

Jeg har erfaring med sportsudøvere, hvor jeg både har været tilknyttet et fodboldhold og et floorballhold, som fysioterapeut. Jeg er vant til at varetage hjemmebehandlinger, både mhp. genoptræning, vedligeholdende træning samt lindrende behandling, - særligt ved genoptræningen går jeg op i at inddrage de pårørende og eventuelt anden tilknyttet personale, for at vi sikrer at træningen også bliver en del af dagligdagen og hverdagsaktiviteterne, og for at sikre at vi ikke overser noget fx medicin, anden sygdom mm. 

Kurser/Videreuddannelser:

  • 2017 M2P Collumna og Bækkenet - modul A & B
  • ​2016 Fysioflow instruktørkursus
  • ​Workshops vedr.: ALS, Styrketræning, Sanser og Perception fra et Neuropsykologisk perspektiv.

Måløv Fysioterapi

Måløv Hovedgade 61 - 2760 Måløv | Tlf.: 44 97 34 34 | Telefontid: Man-tors 08.00-14.00 og fredag 08.00-13.00