Fysioterapi​

Hvad er fysioterapi:

Fysioterapi behandling tilbydes med henblik på at udvikle, vedligeholde eller genoprette maksimal bevægelse og funktionsevne for at opnå et bedre fysisk velvære livet igennem.

Fysioterapeuter arbejder ud fra en forståelse af, at krop og sind hører sammen og påvirkes af deres omgivelser. Fysioterapeuter undersøger, behandler, træner, vejleder og rådgiver patienter, der lider af muskelsmerter eller andre fysiske skader. Sundhedsfremmende og forebyggende behandlinger indgår også i fysioterapeutens arbejdsområde.

Fysioterapi er vores grunduddannelse. Det er med denne ballast vi videreudvikler og stræber efter at blive endnu bedre behandlere igennem efteruddanelse og kurser.

Dette kan være indenfor: Mckenzie (MDT), Smertebehandling, Sportsfysioterapi, Akupunktur, Mulligan, laserterapi, Kinesiotape, Kinesi myofasial terapi (KMI) og Osteopati. m.v.

Hvornår er Fysioterapi relevant:

Har du fået en skade i muskler/led i forbindelse med sport, arbejde eller uheld er det vigtigt at konsultere en fysioterapeut hurtigt. Skaden kan manifestere sig i forskellige symptomer og give anledning til andre problemer. Uanset skaden hjælper det at komme i gang med behandlingen så tidligt i skadesforløbet som det er muligt og opnå et hurtigere behandlingsforløb.

Hvad kan du forvente hos os:

Vi tager udgangspunkt i din historie og symptomer for at få dig tilbage til et aktivt liv. De bedste resultater opnås ved et gensidigt samarbejde mellem dig og din fysioterapeut.

​Fysioterapi består af en grundig undersøgelse, diagnosticering og herefter en tilrettelagt behandling, træningsvejledning og rådgivning til den enkelte patient.

Fysioterapeuten tager afsæt i undersøgelsesfundene og iværksætter behandlingen mod dit gældende problem. Undervejs evalueres effekten af behandlingen, og fysioterapeuten tager stilling til den videre plan.

Fysioterapi som hjemmebehandling:

Behandling i hjemmet gives typisk til ældre eller handicappede, der er begrænset i almindelig daglig færden og funktionsniveau. Det kan være nedsat gangfunktion, dårlig balance og nedsat styrke i ben/arme, der generelt giver dårlig forudsætninger for daglig kunnen i eget hjem.

Henvisende læge afgør om man er berettiget til hjemmebehandling.

Mange hjemmebehandlinger går ind under vederlagsfri fysioterapi, altså uden betaling. Her er det bl.a. diagnosen, der afgør om man er berettiget.

Måløv Fysioterapi

Måløv Hovedgade 61 - 2760 Måløv | Tlf.: 44 97 34 34 | Telefontid: Man-tors 08.00-14.00 og fredag 08.00-13.00